drag and drop website builder

 Als anys cinquanta en una petita carnisseria de La Canya, Segundo Ventula comença a fer llonganissa i, al cap de poc temps, ja n’enviava a Barcelona. Des de llavors, l’empresa ha crescut de manera sostinguda, mantenint l’equilibri entre el respecte al producte i la introducció dels últims avenços tecnològics per satisfer les necessitats del mercat.

Mossos treballant en la preparació d'embotit, anys 50.

La filosofia de Segundo Ventula sempre ha estat la mateixa:
“Adaptar-nos al que el mercat sol·licita sense renunciar a la qualitat”

Imatges de la carniceria de La Canya on Segundo Ventula inicià la seva tasca empresarial

Vista exterior de la primera seu de Ramon Ventula S.A.

Detall de la construcció de la planta de La Canya, any 1972.

La consolidació en els mercats internacionals, la qualitat del producte i la serietat de l’empresa han estat els pilars que han portat avui Ramon Ventula SA a tenir el volum i la capacitat productiva actual.

Detall de l'àrea de classificació i salat de pernils de la planta Sant Joan les Fonts.

Quatre plantes de producció consolidades.

Les quatre plantes de les quals disposa Ramon Ventula SA són a la comarca de la Garrotxa. Especialitzades cada una en productes i procés.

Planta de la Cantina
Planta d'Olot
Planta de La Canya
Planta de Sant Joan les Fonts