html site templates

Política d'Empresa

Ramón Ventula S.A. és una indústria càrnica que es dedica a la "Elaboración, Loncha do y Comercialización de Jamón Curado, Jamón Serrano y otros productos curados".

Ramón Ventula integra en tota la seva gestió, activitats i productes considerant els aspectes de qualitat, seguretat alimentària, medi ambient i prevenció de riscos laborals, per oferir productes que satisfacin totalment les necessitats i expectatives dels nostres clients, assegurant l'eficiència, la sostenibilitat, la seguretat i la salut dels nostres treballadors.

La base de la nostra Política és:


Fabricar productes innocus (segurs), legals i autèntics.


        • La satisfacció i compromisos adquirits amb els clients i parts interessades, les seves necessitats i expectatives, són el         criteri fonamental per a establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.

       

        • Complir els requisits legals aplicables i altres compromisos adquirits per l'Empresa, tenint en compte el cicle de vida del producte.


        • Actuar respectuosamen protegint el medi ambient, minimitzant els impactes ambientals que pot tenir la nostra activitat en l'exterior.


        • Compromís d'eliminar perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut del treball.


        • Compromís de proporcionar condicions de treball dignes, segures i saludables per a la prevenció de les lesions i deteriori de la         salut relacionada amb el treball.


        • Compromís per a la consulta, la participació dels treballadors i els seus respectius representants


        • Millora contínua en el sistema de gestió de la qualitat, seguretat alimentària, mediambiental i de seguretat en el treball, en els

        nostres elaborats, processos productius, condicions de traball i prevenció de la contaminació mediambiental, integrant totes les parts         implicades del nostre Sistema, segons l'anàlisi de context de l'activitat.


        • Comunicar aquesta Política a totes les persones interessades.


        • Revisar aquesta Política i utilitzar-la com a base per a definir els nostres objectius i metes empresarials.