how to create your own site for free

Situats entre els Pirineus i el Mediterrani, on es dóna una situació climàtica única que transmet als nostres productes un gust autèntic i singular.

El nostre sistema de treball es basa en el compromís amb la qualitat i la innovació.

Ramon Ventula aplica en la seva gestió, conceptes de qualitat, seguretat alimentaria, respecte al medi ambient y salut en el treball. Per aquesta raó disposem de les principals certificacions.

A Ramon Ventula aconseguim uns productes estables i segurs amb les característiques organolèptiques típiques d’aquests productes.

CERTIFICACIONS

Actualment a Ramon Ventula disposem de les certificacions més exigents com el Certificat SAE Nivell 3, necessari per a l’exportació arreu del món.


La nostra forma tradicional de treball s’integra a la perfecció amb les exigències més actuals i permet l’adaptació dels nostres productes al mercat individual que requereix cada país. Fet que ens dona un plus a favor del tracte personalitzat amb cada client.

Relació de certificacions

Norma Internacional que s’aplica als productors d’aliments, desenvolupada per associacions de distribuïdors d’aliments d’Alemanya, França i Itàlia, amb l’objectiu de la protecció del consumidor establint a les empreses productores una sèrie de requeriments de seguretat alimentària, de compliment legal, de protecció del frau i adulteració i de requisits que han de complir les seves instal.lacions.

Norma de certificació desenvolupada per les principals associacions de comerciants y distribuïdors d’aliments del Regne Unit i que compta amb reconeixement internacional. Verifica que les empreses certificades compleixin els requisits del sistema APPCC, de gestió de la qualitat i de compliment de la legislació. També que es disposi d’instal·lacions adequades per la producció d’aliments. Tot amb l’objectiu de servir aliments segurs als consumidors.

La norma ISO 9001:2015 es la base del sistema de Gestió de la Qualitat – SGC. És una norma internacional que es centra en tots els elements de la gestió de la qualitat amb els que una empresa ha de comptar per tal de tindre un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la qualitat dels seus productes o serveis.

ISO 14001 és una norma internacional en la qual es descriu com posar en funcionament un sistema de gestió ambiental eficaç dins una determinada organització. Ha sigut dissenyada per a tot tipus d’empreses que no vulguin deixar de costat les responsabilitats i els impactes ambientals.

La norma OHSAS 18001 estableix els requisits mínims de les millors pràctiques en gestió de Seguretat i Salut en el Treball, destinades a permetre que una organització gestioni de manera els seus riscos laborals mitjançant la prevenció i la millora continua.

La certificació del Sistema d'Autocontrol Específic es basa en el Reial Decret 993/2014 i és necessària per als establiments que desitgin exportar els seus productes a l’ entorn extracomunitari. Verifica que es compleixin amb els requeriments de traçabilitat de la matèria prima establerts per aquells països.

INNOVACIÓ

Amb aquest projecte es preveu determinar les millors alternatives per millorar la qualitat de la carn de porc i dels seus productes derivats, a través de diversos aspectes que incideixen signicativament en diferents punts de la cadena de valor de la indústria cárnia.


Els objectius principals del projecte són, millorar el coneixement sobre els defectes de la qualitat de la carn de porcí en diferents etapes de la cadena de valor (des de l’arribada a escorxadors fins a l’elaboració de productes cuits i curats), així com desenvolupar i validar tecnologies innovadores per a la classificació de canals de porcí, peces de carn fresca i productes elaborats que permetin una transmissió ràpida a mercats diferenciats.


Projecte Confinançat Fons FEDER. Núm. expedient: COMRDI15-1-0027.


Trobaràs més informació sobre el projecte en el següent enllaç.

Projecte Q-PORK


Aquest projecte consisteix en Garantir la segueratat alimentaria dels prodcutes carincs mitjançant una sonda que utilitza espectometria N.I.R.

Utilitzar un monomaterial plàstic per envasar els productes carnics. Amb l’objectiu de que el residu sigui reciclable.